x

Introduktion

Ett Japanskt sifferkorsord är från början ett rutnät med massa rutor ifyllda så att hela rutnätet bildar en bild, sen tas dessa färger bort och ersätts med siffror utanför rutnätet.

Med dessa siffror ska man och kan man sen återskapa den ursprungliga bilden. Varje siffra anger att det någonstans i den raden eller kolumnen måste finnas ett sammanhängande fält som är lika långt som siffran anger.

Om det dessutom förekommer flera siffror på samma rad eller kolumn så måste fälten komma i den ordningen, om siffrorna markerar att fälten ska vara i samma färg så måste fälten vara avgränsande med minst en tom ruta. (Eftersom de annars skulle bli ett enda och längre fält)

Det finns en hel del olika tekniker man kan tillämpa för att lösa ett sådant korsord, nedanför här tänkte jag berätta om de vanligaste och sedan fortsätter jag med ett lätt exempel på hur man löser ett litet korsord.

Strategier

 • Om man har följande situation i ett korsord där man ska placera ett fält som är 10 rutor långt så kan man tänka sig att man sätter detta fält i dess extremplatser, alltså de platser till höger och vänster där den kan vara. Efter det så märker man att vissa rutor i mitten täcks av båda dessa platser och kan därför med säkerhet fyllas i.
 • I detta exempel är det samma strategi som förra, men nu är det lite fler siffror till vänster om fältet som ska vara 6 rutor långt, så vi kan räkna ut deras extremplatser till vänster (att de ligger brevid varandra), och ta det största fältets extremplats till höger och därmed få några säkra rutor.

  Värt att poängteras är ju att rutorna till vänster inte alls behöver ligga där de ligger nu, meningen är att man ska tänka sig deras extremplats för att få fram några säkra rutor...

 • När det finns flera färger i ett korsord så kan man ofta se vart de passar in, till exempel så passar ju den röda färgen inte in någon annanstans än just där figuren visar...
 • Att ta hjälp av "pricken" är ett jättebra och nödvändigt verktyg i de svåra korsorden. Den funkar som en avgränsare och är ingen färg alls, den ska användas för att markera att ingen färg kan vara där eftersom fältet är ifyllt klart redan. Figuren visar ett exempel...

  Ett lätt exempel

 • Steg 1:
  Korsordet ser ut såhär från början.
 • Steg 2:
  När det finns fält som tar upp hela bredden så kan man börja med att fylla i dessa. Det svarta fältet som är 9 rutor långt kan inte ligga längst till vänster eftersom det inte finns någon svart siffra i den första kolumnen längst till vänster.
 • Steg 3:
  Om man fortsätter så kan man till exempel tänka sig 7 fältets extremplatser och fylla i de säkra rutorna.
 • Steg 4:
  Eftersom man hade en 7:a på andra sidan också så blir det lika där, sen kan man börja ta hjälp av "pricken" för att markera att de rutorna är klara och kan därför inte ha någon mer svart ruta omkring sig.
 • Steg 5:
  Fortsätter med "pricken"...
 • Steg 6:
  När det nu är prickar under 3 och 2 fälten så kan de inte placeras någon annanstans än just där figuren visar.
 • Steg 7:
  Eftersom det ska vara 2 fält som är 2 rutor långt högst upp så kan de bara fyllas ut åt ett håll...
 • Steg 8:
  Fortsätter med "pricken" igen och fyller i de rutor där den svarta färgen inte kan vara vilket ger en klar bild av var resten av rutorna ska vara...
 • Steg 9:
  När det ska in 2 st fält som är 1 ruta lång så måste de placeras så att de har 1 ruta mellan sig, eftersom vi bara hade 3 rutor kvar att placera på. Den sista ensamma rutan har vi inget val till!

  Färdiglöst!, detta ska betraktas som ett mycket lätt pussel och i vanliga fall blir det mer grubblerier än såhär, det brukar inte finnas fält som tar upp hela bredden.

Små tips

 • Om man klickar en gång på en siffra så kryssas den över, om man klickar igen så tas överkryssningen bort
 • Om man dubbelklickar så väljs automatiskt den färgen som siffran är i
 • Om man dubbelklickar på en färgruta i ett korsord så rensas den rutan och blir därmed vit.

Nu har jag i alla fall gett dig lite ord på vägen, du kommer säkert hitta på egna strategier för att lösa dina korsord, hoppas du får mycket nöje!


Lycka till !!
Ledig Annonsyta!

Hör av dig!