x
Svårighetsgrad: Lätt | Poäng: 1 | Löst: 1136 gånger| Skapad av Admin

Visa tips?

-!

Vilken svårighetsgrad hade korsordet?

Lätt! | Medel | Svårt | Borde tas bort... |
  • Siffrorna i varje rad och kolumn, anger hur många sammanhängande fält med angiven siffra, och i vilken färg det finns i den raden/kolumnen
  • Till exempel 7 2 med röd text anger att i den raden ska det finnas 2 röda fält som är 7 respektive 2 fält långa, där 7-fältet ligger till vänster om 2-fältet
  • Välj färger i paletten, eller genom att dubbelklicka på en siffra
  • Korsordet ska när det är klart, föreställa något!
  • "Pricken" används för att symbolisera tom ruta (t.ex. hela översta raden)
  • Lycka till!

Frukt

"New York"

Tips
Du kan flytta färgpaletten om den är i vägen, klicka och dra den dit du villKorsordet laddas...
Rensa
Ge mig ett tips!
Har jag rätt?Ledig Annonsyta!

Hör av dig!